Disclaimer voor sportvastenwinkel.nl

Sam Sport Personal Training (Kamer van Koophandel: 63288435), hierna te noemen Sportvasten Winkel, verleent u hierbij toegang tot sportvastenwinkel.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Sportvasten Winkel behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Eigen verantwoording

De persoonlijke adviezen op het gebied van beweging, levensstijl, voeding en voedingssupplementen, die voortkomen uit de Sportvastenkuur, zijn specifiek ontwikkeld voor gezonde mensen. Indien u een ziekte heeft, dient u dit te overleggen met uw medische zorgverstrekker. De adviezen zijn nimmer bedoeld als diagnose, behandeling, genezing of ter voorkoming van ziekten.

Wanneer u overweegt voedingssupplementen in te nemen of indien u er aan denkt uw voedingspatroon, levensstijl en/of bewegingsprogramma te wijzigen naar aanleiding van dit advies, raadpleeg dan vooraf uw medische zorgverstrekker (huisarts of medisch specialist). Met name als u reeds een medische behandeling volgt.

Sportvasten is een intensieve methode om af te kunnen slanken en vitaler te worden. Het volgen van een kuur is altijd op uw eigen verantwoording.

Beperkte aansprakelijkheid

Sportvasten Winkel spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sportvasten Winkel.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Sportvasten Winkel.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Sportvasten Winkel nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sportvasten Winkel en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sportvasten Winkel, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

De waardering van www.sportvastenwinkel.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.0/10 gebaseerd op 21 reviews.